3 b klasės pamokų tvarkaraštis    (I pusmetis)

 

 

Pirmadienis

 

Antradienis

1.

Anglų kalba

1.

Matematika

2.

Matematika

2.

Kūno kultūra (Šokis) 

3.

Lietuvių kalba

3.

Lietuvių kalba

4.

 Pasaulio pažinimas

4.

Lietuvių kalba

5.

KC

5.

Dailė ir technologijos

 

 

6.

Dorinis ugd.(tikyba) 

 

 

 

 

 

Trečiadienis

 

Ketvirtadienis

1.

Kūno kultūra

1.

Lietuvių kalba

2.

Lietuvių kalba

2.

Lietuvių kalba

3.

Matematika

3.

Muzika

4.

Pasaulio pažinimas

4.

Matematika

5.

Muzika

5.

Dorinis ugd.(etika)+KC

6.

Klasės valandėlė

6.

 

 

 

 

 

 

Penktadienis

 

 

1.

Anglų kalba

 

 

2.

Lietuvių kalba

 

 

3.

Matematika

 

 

4.

Kūno kultūra

 

 

5.

Dailė ir technologijos 

 

 

 

                                                 

                                                    Užrašai ant sąsiuvinių

 

Raseinių Šaltinio progimnazijos

4b klasės mokinio

Vardenio Pavardenio

lietuvių kalbos darbai

(arba matematikos darbai)    

 

Raseinių Šaltinio progimnazijos

4b klasės mokinio

Vardenio Pavardenio

lietuvių kalbos kontroliniai darbai

(netinkamas užrašas  diktantų sąsiuvinis)

 

 

PRADINIO UGDYMO PROCESO TRUKMĖ

 2016–2017 mokslo metai prasideda 2016 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Ugdymo procesas prasideda 2016 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2017 m. gegužės 30 d.

Mokiniai mokosi pusmečiais. Pusmečio trukmė:

 I pusmetis: 2016 m. rugsėjo 1 d. – 2017 m. sausio  20 d.;

II pusmetis: 2016 m. sausio 23 d. – 2016 m. gegužės 30 d.

 Ugdymo proceso metu mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

 Rudens

2016-10-31

2016-11-04

Žiemos (Kalėdų)

2016-12-27

2017-01-06

Pavasario (Velykų)

2017-04-10

2017-04-14

Vasaros

2017-05-31

2017-08-31

 

Papildomoms atostogoms skiriama 10 ugdymosi dienų:

·         papildomas atostogas 2016–2017 mokslo metais organizuojamos:

 

Atostogos prasideda

Atostogos baigiasi

2017-02-13

2017-02-17

2017-03-13

2017-03-17

2017-04-18

2017-04-18

 

 

Содержимое, добавленное в эту колонку, будет показано на всех страницах сайта.