1B KLASĖS PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

                            2018-2019 M.M. I PUSMETIS

 

 

Pirmadienis

 

Antradienis

1.

Pasaulio pažinimas

1.

Matematika

2.

Kūno kultūra

2.

Dorinis ugd.( b,c kl.)

3.

Lietuvių kalba

3.

Lietuvių kalba

4.

Matematika

4.

Lietuvių kalba

5.

KC

5.

Muzika

6.

 

6.

 

 

Trečiadienis

 

Ketvirtadienis

1.

Matematika

1.

Matematika

2.

Lietuvių kalba

2.

Muzika

3.

Lietuvių kalba

3.

Lietuvių kalba

4.

Kūno kultūra (Šokis)

4.

Lietuvių kalba

5.

Klasės valandėlė

5.

Dailė ir technologijos

6.

 

6.

 

 

 

 

 

 

Penktadienis

 

Pamokų laikas

1.

Lietuvių kalba

1.

 08:00 - 08:45

2.

Pasaulio pažinimas

2.

 08:55 - 09:40

3.

Kūno kultūra

3.

 09:50 - 10:35

4.

Dailė ir technologijos

4.

 10:50 - 11:35

5.

 

5.

 12:05 - 12:50

 

 

6.

 13:00 - 13:45

 

*  *  *  *  *  *  *  *

 

                     4B KLASĖS PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

                            2017-2018 M.M. I PUSMETIS

 

 

Pirmadienis

Antradienis

 1.

Pasaulio pažinimas

1.

Matematika

2.

Matematika

2.

Užsienio kalba

3.

Kūno kultūra

3.

Lietuvių kalba

4.

Lietuvių kalba

4.

Dailė ir technologijos

5.

Konsultacinis centras

5.

Šokis

 

 

6.

Klasės valandėlė

 

 

 

 

Trečiadienis

Ketvirtadienis

1.

Lietuvių kalba

1.

Matematika

2.

Muzika

2.

Lietuvių kalba

3.

Lietuvių kalba

3.

Lietuvių kalba

4.

Matematika

4.

Dorinis ugd.

5.

Dailė ir technologijos

5.

Pasaulio pažinimas

6.

Konsultacinis centras

 

 

 

 

 

 

Penktadienis

 

 

1.

Užsienio kalba

 

 

2.

Muzika

 

 

3.

Matematika

 

 

4.

Kūno kultūra

 

 

5.

Lietuvių kalba

 

 

 

                                                        Užrašas ant sąsiuvinio

 

 

Raseinių Šaltinio progimnazijos

1b klasės mokinio(-ės)

Vardenio Pavardenio

lietuvių kalbos darbai

(arba matematikos darbai)    

 

Raseinių Šaltinio progimnazijos

1b klasės mokinio(-ės)

Vardenio Pavardenio

lietuvių kalbos kontroliniai darbai

(diktantų sąsiuvinis)

 

 

 

RASEINIŲ ŠALTINIO PROGIMNAZIJOS

2017–2018 MOKSLO METŲ

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS  UGDYMO PLANAS

 

PRADINIO UGDYMO PROCESO TRUKMĖ

           

11. Mokslo metai:

11.1. 2017–2018 mokslo metais ugdymo procesas prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d. Ugdymo procesas baigiasi 2018 m. gegužės 31 d.

12. Ugdymo proceso trukmė – 170 ugdymo dienų (34 savaitės). Progimnazijoje mokomasi penkias dienas per savaitę.

13. Mokiniai mokosi pusmečiais. Pusmečio trukmė:

13.1. I pusmetis: 2017 m. rugsėjo 1 d. – 2018 m. sausio  14 d.;

13.2. II pusmetis: 2018 m. sausio 15 d. – 2018 m. gegužės 31 d.

14. Ugdymo proceso metu mokiniams skiriamos atostogos:

 

 

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2017-10-30

2017-11-03

Žiemos (Kalėdų)

2017-12-27

2018-01-03

Žiemos

2018-02-19

2018-02-23

Pavasario (Velykų)

2018-04-03

2018-04-06

Vasaros

2018-06-01

2018-08-31

 

 

Содержимое, добавленное в эту колонку, будет показано на всех страницах сайта.